Events

Bảo vệ quyền lợi dành cho Khách hàng sử dụng Thương hiệu Fagor tại Việt Nam

Kiểm soát niêm yết giá bán của toàn bộ các sản phẩm thương hiệu Fagor tại tất cả các hệ thống Đại lý chính thức trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 15/08/2017.

Tristar Group - Đại diện Tiếp thị và Phân phối độc quyền Thương hiệu Fagor - Tây Ban Nha -  chính thức đưa ra quy định thực hiện việc kiểm soát niêm yết giá bán của toàn bộ các sản phẩm thương hiệu Fagor tại tất cả các hệ thống Đại lý chính thức trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 15/08/2017.
 
Tristar Group sẽ công bố danh sách hệ thống Đại lý chính thức Thương hiệu Fagor tại Việt Nam để đảm bảo quyền lợi về giá bán cũng như các chính sách bán hàng ưu đãi, chính sách bảo hành bảo trì của Khách Hàng sử dụng sản phẩm Fagor.
 
Công ty chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với Đại lý vi phạm quy định theo trình tự:
 
1.  Ngay lập tức gửi công văn nêu rõ việc vi phạm tới Ðại lý đó.
2.  Ngừng toàn bộ hoạt động Bán Hàng cho những Ðại lý không tuân thủ đúng theo quy định của Công ty.
3. Sau 03 ngày vi phạm, Công ty chúng tôi sẽ thông cáo trên hệ thống website chính thức http://www.fagor.com.vn/vn/ , Facebook https://www.facebook.com/fagorvietnam/  và các phươngg tiện truyền thông  đến Khách hàng về việc không công nhận Ðại lý đó trong hệ thống Ðại lý chính thức của Fagor.
4.  Ðối với Các Ðại lý không thuộc hệ thống Ðại lý chính thức của Tristar Vietnam (Tristar Group) có các hoạt động niêm yết giá bán sai quy định, thông tin sai lệch tới Khách hàng nhằm gây ra tổn hại nghiêm trọng đến giá bán và thương hiệu Fagor, cũng như quyền lợi trực tiếp của Khách hàng, Công ty Tristar Vietnam (Tristar Group) sẽ mời các cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý dứt diểm các hành vi trên.
 
Rất mong nhận đuợc sự ủng hộ của Quý Khách hàng và hợp tác chặt chẽ của Quý Đại lý.
 
Tristar Group - Đại diện Tiếp thị và Phân phối độc quyền Thương hiệu Fagor - Tây Ban Nha -  chính thức đưa ra quy định thực hiện việc kiểm soát niêm yết giá bán của toàn bộ các sản phẩm thương hiệu Fagor tại tất cả các hệ thống Đại lý chính thức trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 15/08/2017.
 
Tristar Group sẽ công bố danh sách hệ thống Đại lý chính thức Thương hiệu Fagor tại Việt Nam để đảm bảo quyền lợi về giá bán cũng như các chính sách bán hàng ưu đãi, chính sách bảo hành bảo trì của Khách Hàng sử dụng sản phẩm Fagor.
 
Công ty chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với Đại lý vi phạm quy định theo trình tự:
 
1.  Ngay lập tức gửi công văn nêu rõ việc vi phạm tới Ðại lý đó.
2.  Ngừng toàn bộ hoạt động Bán Hàng cho những Ðại lý không tuân thủ đúng theo quy định của Công ty.
3. Sau 03 ngày vi phạm, Công ty chúng tôi sẽ thông cáo trên hệ thống website chính thức http://www.fagor.com.vn/vn/ , Facebook https://www.facebook.com/fagorvietnam/  và các phươngg tiện truyền thông  đến Khách hàng về việc không công nhận Ðại lý đó trong hệ thống Ðại lý chính thức của Fagor.
4.  Ðối với Các Ðại lý không thuộc hệ thống Ðại lý chính thức của Tristar Vietnam (Tristar Group) có các hoạt động niêm yết giá bán sai quy định, thông tin sai lệch tới Khách hàng nhằm gây ra tổn hại nghiêm trọng đến giá bán và thương hiệu Fagor, cũng như quyền lợi trực tiếp của Khách hàng, Công ty Tristar Vietnam (Tristar Group) sẽ mời các cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý dứt diểm các hành vi trên.
 
Rất mong nhận đuợc sự ủng hộ của Quý Khách hàng và hợp tác chặt chẽ của Quý Đại lý.
 

Fagor Việt Nam

2013

The 10th anniversary ceremony of Tristar

2012

Fagor Vietnam officially became the partner of Tan Hoang Minh Group

2012

Tristar Co., Ltd in FAST500 - top 500 enterprises with the fastest growth in Vietnam public utterance in 2011

2012

Opening Showroom Fagor - Tan Do

2012

Opening Fagor Trang Nhung Showroom

2013

The 10th anniversary ceremony of Tristar

2012

Fagor Vietnam officially became the partner of Tan Hoang Minh Group

2012

Tristar Co., Ltd in FAST500 - top 500 enterprises with the fastest growth in Vietnam public utterance in 2011

2012

Opening Showroom Fagor - Tan Do

2012

Opening Fagor Trang Nhung Showroom

2012

Fagor sponsored 3.890.000.000 vnd for CEO Night & CEO Open Golf & Life tournament