Sự kiện

Tristar Celebration Night

Tristar summer vacation took place in three days, from 25/07 to 28/07/2011 at Sandy Beach Non Nuoc Resort, Da Nang City. This is memorable occasion of Tristar family, which connected each other, especially the members of Hanoi & HCM City.

All the common activities, the chance for every members of the Tristar family is close and understand each other. Here are some pictures keep these moments.

 

 Football match beetween Mondragon, De Dietrich, Fagor & Safari Team

         Football match beetween Mondragon, De Dietrich, Fagor & Safari Team

   TRISTAR CELEBRATION NIGHT

     TRISTAR CELEBRATION NIGHT 

 Good MC Couple My Linh - Nhat Khiem

          Good MC Couple My Linh - Nhat Khiem

  "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" of Tristar Singers

Tristar's Sexy Belly Dance Team

 Tristar's Sexy Belly Dance Team

"Mây và núi" of Tristar Singers

  "Stand by me" Bachata in TRISTAR LATIN STEP

 "Sway Chachacha" in TRISTAR LATIN STEP

                                                                       "Sunset Bachata" in TRISTAR LATIN STEP 

  "Buttons Bachata" in TRISTAR LATIN STEP

  Super Fast & Super Big Prize in BIG BOX BEER

   Super Fast & Super Big Prize in BIG BOX BEER

Best Latin Step Prize in TRISTAR LATIN STEP

   Best Latin Step Prize in TRISTAR LATIN STEP

 Best Stylist & Best Show Prize in TRISTAR LATIN STEP

    Best Stylist & Best Show Prize in TRISTAR LATIN STEP

  Mr. Ocean & Ms. Ocean in TRISTAR NEXT TOP MODEL

    Mr. Ocean & Ms. Ocean in TRISTAR NEXT TOP MODEL

    Best Impression & Best Stylist Prize in TRISTAR NEXT TOP MODEL

       Best Impression & Best Stylist Prize in TRISTAR NEXT TOP MODEL

Tristar Family!

 Tristar Family!

 

Fagor Việt Nam

2017

KHUYẾN MẠI FELIZ NAVIDAD 2018 SALE UP TO 60%++

2017

Thông báo về việc Nghỉ - Tổ chức Team building của công ty TRISTAR VIETNAM

2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỆ THỐNG ĐẠI LÝ MIỀN BẮC CHÍNH THỨC CỦA THƯƠNG HIỆU FAGOR – THỰC HIỆN CHUẨN KIỂM SOÁT NIÊM YẾT GIÁ BÁN TRÊN TOÀN QUỐC (LẦN 2)

2017

Thông báo danh sách Hệ thống Đại lý Miền Nam chính thức của thương hiệu Fagor – Thực hiện chuẩn kiểm soát niêm yết giá bán trên toàn quốc

2017

Thông báo danh sách Hệ thống Đại lý Miền Bắc chính thức của thương hiệu Fagor – Thực hiện chuẩn về kiểm soát niêm yết giá bán trên toàn quốc (Lần 1)

2017

KHUYẾN MẠI FELIZ NAVIDAD 2018 SALE UP TO 60%++

2017

Thông báo về việc Nghỉ - Tổ chức Team building của công ty TRISTAR VIETNAM

2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỆ THỐNG ĐẠI LÝ MIỀN BẮC CHÍNH THỨC CỦA THƯƠNG HIỆU FAGOR – THỰC HIỆN CHUẨN KIỂM SOÁT NIÊM YẾT GIÁ BÁN TRÊN TOÀN QUỐC (LẦN 2)

2017

Thông báo danh sách Hệ thống Đại lý Miền Nam chính thức của thương hiệu Fagor – Thực hiện chuẩn kiểm soát niêm yết giá bán trên toàn quốc

2017

Thông báo danh sách Hệ thống Đại lý Miền Bắc chính thức của thương hiệu Fagor – Thực hiện chuẩn về kiểm soát niêm yết giá bán trên toàn quốc (Lần 1)

2017

Bảo vệ quyền lợi dành cho Khách hàng sử dụng Thương hiệu Fagor tại Việt Nam