Thông tin tuyển dụng - Fagor

Gửi yêu cầu bảo hành
 
banner km
09:02 | 19/02/2012
Địa điểm làm việc : tại TP Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu tuyển dụng: 20/02/2012
10:04 | 03/04/2011
Địa điểm làm việc : Hà Nội Ngày đăng: 04/04/2011 Mã số công việc: Code 08 Mô tả Công việc:
10:03 | 19/03/2011
Địa điểm làm việc : Các Trung tâm mua sắm và Siêu thị điện máy tại Hà nội Ngày đăng: 20/03/2011 Mã số công việc: Code 04 Mô tả Công việc:
10:03 | 19/03/2011
Địa điểm làm việc : Hà nội Ngày đăng: 15/03/2011 Mô tả Công việc:
10:03 | 19/03/2011
Địa điểm làm việc : Hà nội Ngày đăng: 15/03/2011 Mô tả Công việc:
09:02 | 27/02/2011
Địa điểm làm việc : Hà Nội Ngày đăng: 28/02/2011 Mã số công việc: Code 07 Mô tả Công việc:
09:11 | 25/11/2010
Địa điểm làm việc : Hà nội Ngày đăng: 26/11/2010 Mã số công việc: Code 06 Mô tả Công việc:
10:07 | 14/07/2010
Địa điểm làm việc: Hà Nội Ngày đăng: 15/07/2010 Mã số công việc: Code 05 Mô tả Công việc:
10:04 | 09/04/2010
Địa điểm làm việc : tại Hà nội Ngày đăng: 10/04/2010 Mã số công việc: Code 04 Mô tả Công việc:
10:09 | 14/09/2009
Địa điểm làm việc : tại Hà Nội Ngày đăng: 15/09/2009 Mã số công việc: Code 03 Mô tả Công việc:
 1  2  3 
 

Copyright © Fagor Group & Tristar Viet Nam Ltd.
Tổng số lượt truy cập :  2.816.007
 
Trực tuyến :  331