Thông tin tuyển dụng - Fagor

Gửi yêu cầu bảo hành
 
banner km
12:10 | 16/10/2015
Địa điểm làm việc : Hà Nội. Ngày bắt đầu tuyển dụng: 15/10/2015
10:05 | 10/05/2015
Địa điểm làm việc : tại Hà Nội Ngày bắt đầu tuyển dụng: 07/05/2015.
10:05 | 10/05/2015
Địa điểm làm việc : tại Hà Nội Ngày bắt đầu tuyển dụng: 15/08/2015.
10:05 | 10/05/2015
Địa điểm làm việc : tại Hà Nội Ngày bắt đầu tuyển dụng: 07/05/2015.
10:09 | 24/09/2013
Địa điểm làm việc: Hà Nội. Ngày bắt đầu tuyển dụng: 25/09/2013.
10:06 | 13/06/2013
Địa điểm làm việc: Hà Nội. Ngày bắt đầu tuyển 12/6/2013.
10:08 | 22/08/2012
Địa điểm làm việc : Hà Nội. Ngày bắt đầu tuyển dụng: 23/08/2012
10:07 | 10/07/2012
Địa điểm làm việc : Hồ Chí Minh. Ngày bắt đầu tuyển dụng: 01/07/2012
10:06 | 12/06/2012
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành CNTT - Cần có kiến thức về mạng, an ninh mạng và kỹ thuật mạng để giải quyết những vấn đề bảo mật hay công nghệ cho trang web. - Có khả năng lập trình Code, nhập liệu cho website.
09:02 | 19/02/2012
Địa điểm làm việc : tại Hà Nội Ngày bắt đầu tuyển dụng: 14/05/2012
 1  2  3 
 

Copyright © Fagor Group & Tristar Viet Nam Ltd.
Tổng số lượt truy cập :  2.819.082
 
Trực tuyến :  31