Các khóa đào tạo - Fagor

Gửi yêu cầu bảo hành
 
banner km
10:07 | 12/07/2010
Từ ngày 09/02/2009 đến ngày 11/02/2009 Nội dung đào tạo: Giới thiệu tính năng và hướng dẫn sử dụng dòng sản phẩm của Fagor. Thời gian: 03 ngày Chịu trách nhiệm nội dung: Mr Trần Văn Lam - Trưởng phòng Kỹ thuật
10:07 | 12/07/2010
Nội dung đào tạo: Chiến lược kinh doanh và phương thức tiếp cận khách hàng.. Thời gian: 04 ngày Chịu trách nhiệm nội dung: Ms Đinh Thị Phương - Trưởng phòng Kinh doanh
10:07 | 12/07/2010
Nội dung khoá học: Sửa chữa điện lạnh, điện dân dụng. Địa điểm: Trường dạy nghề Thanh Xuân. Thời gian: 06 tháng Thành phần tham gia: Nhân viên phòng Kỹ thuật
10:07 | 12/07/2010
Khoá học: Marketing hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng Địa điểm: Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp Thời gian: 04 ngày Thành phần tham gia: Nhân viên phòng Thương hiệu
10:07 | 12/07/2010
Nội dung đào tạo: Chiến lược kinh doanh và phương thức tiếp cận khách hàng.. Thời gian: 04 ngày Chịu trách nhiệm nội dung: Ms Đinh Thị Phương - Trưởng phòng Kinh doanh
 

Copyright © Fagor Group & Tristar Viet Nam Ltd.
Tổng số lượt truy cập :  2.819.077
 
Trực tuyến :  28