-{Ban_in}-
Tủ là tự động
•Không có dòng điện hoặc thiết bị chưa được cắm vào ổ điện. •Sau khi lựa chọn chương trình, bạn phải nhấn vào nút khởi động. •Cửa Tủ là chưa được đóng chặt. •Khay đựng nước không đặt đúng vị trí. •Khay đựng nước quá đầy.

 

 

Thiết bị không hoạt động

 

Không có dòng điện hoặc thiết bị chưa được cắm vào ổ điện.

Sau khi lựa chọn chương trình, bạn phải nhấn vào nút khởi động.

Cửa Tủ là chưa được đóng chặt.

Khay đựng nước không đặt đúng vị trí.

Khay đựng nước quá đầy.

 
 

Kiểm tra nguồn điện và cắm thiết bị thiết bị vào ổ điện.

Nhấn nút khởi động.

Đóng cửa Tủ là chặt.

Đặt khay nước đúng vị trí.

Đổ khay nước trong máy.

 


Thời gian hoạt động của chu trình quá lâu.

 

Quần áo đặt trong Tủ là quá ướt. Nên có thể chúng không được khô kiệt.

Lỗ thông hơi ở phía sau thiết bị bị nghẽn.

Tấm phên ở bên trong Tủ là bị nghẽn.

Không khí xung quanh phòng nơi đặt thiết bị quá cao làm cho chu trình sấy khô bị kéo dài.

 

 
 

Không nên đặt quần áo vào trong tủ là khi quần áo còn quá ướt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tốc độ vắt cho máy giặt nhỏ nhất là 700 vòng/ phút khi giặt quần áo trước khi sử dụng tủ là.

Kiểm tra vệ sinh lỗ thông hơi thông thoáng tránh tắc nghẽn.

Đặt quần áo trong Tủ là đúng cách, không để quần áo để lên tấm phên bên trong làm tắc nghẽn.

Mở cửa phòng để không khí bớt nóng và thông thoáng.

 

 

 

Một số loại vải không khô kiệt


Tủ là bị quá tải công suất.

Quần áo đặt trong tủ không đúng cách.

Một vài quần áo khi đặt vào trong Tủ là vẫn còn quá ướt.

 

 

 

Không đặt quần áo quá nhiều vào trong Tủ là.

Không đặt quần áo vào trong Tủ là khi chúng còn quá ướt.

Lấy quần áo khô ra khỏi Tủ là, giữ lại những quần áo vẫn còn ẩm và tiến hành chương trình P04 (Sấy khô quần áo ướt).