Bếp điện Vitroceramic 2V-32TS

Bếp điện Vitroceramic 2V-32TS
Rộng 59 cm.
 • 1 siêu bếp Double High Light
 • 3 bếp High Light tiêu chuẩn
 • Ðiều khiển kỹ thuật số hiện đại với 9 mức tốc độ
 • Khóa trẻ em an toàn
 • Hiển thị dư nhiệt cho tất cả các bếp, tuyệt đối an toàn
 • Bộ điều nhiệt an toàn cho mọi bếp
 • Chức năng đốt nóng nhanh, giúp bếp đạt được nhiệt độ nấu cao nhất trong thời gian ngắn nhất
 • Tổng công suất 6.3 kW

Bài viết về sản phẩm
Copyright © Fagor Group & Tristar Viet Nam Ltd.
Tổng số lượt truy cập :  2.107.691
 
Trực tuyến :  9
/div>